Υπηρεσιες

Περιοδόντιο

Οι εργασίες που αφορούν το περιοδόντιο είναι:
 • Ο γνωστός καθαρισμός (αποτρίγωση) των δοντιών από την πέτρα (τριγύα) και τις χρωστικές από τις τροφές, τσιγάρων και καφέ.
  • Είναι η πιο σημαντική προληπτική εργασία για τη διατήρηση των δοντιών ώστε με την πάροδο της ηλικίας να μην εκδηλωθεί περιοδοντική νόσος που λόγω φλεγμονής και κινητικότητας απειλεί την παραμονή των δοντιών στο στόμα.
  • Σε περιπτώσεις ευαίσθητων δοντιών γίνεται και με αναισθησία.
  • Πραγματοποιείται σε μία συνεδρία με ξέστρα υπερήχων, υπερουλικά (πάνω από το ούλο) και υποουλικά (κάτω από το ούλο στη ρίζα) και στη συνέχεια και με ξέστρα χεριού ώστε να επιτευχθεί υποουλική απόξεση και λείανση του δοντιού.
 • Σε ήδη βεβαιωμένες περιπτώσεις περιοδοντικών δοντιών, γίνεται συντηρητική θεραπεία (όχι χειρουργική) με εν τω βάθη υποουλική απόξεση, πάντα με αναισθησία και σε περισσότερα ραντεβού.
 • Σε προχωρημένη κινητικότητα μπορεί να επιτευχθεί ναρθηκοποίηση (ακινητοποίηση) των δοντιών με ρητίνη ή σύρμα και ρητίνη σε μια ύστατη προσπάθεια να διατηρηθούν τα δόντια στο στόμα.
Υπηρεσιες

Εξακτική

 • Εξαγωγές δοντιών που δεν σώζονται με άλλο τρόπο ή που η κινητικότητά τους δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα.

 • Περιπτώσεις έγκλειστων φρονιμητών προωθούνται σε γναθοχειρουργό επιλογής του ασθενούς.
Υπηρεσιες

Ενδοδοντία

 • Περιλαμβάνει τις απονευρώσεις προσθίων και οπισθίων δοντιών όπου η χημικομηχανική επεξεργασία γίνεται με περιστρεφόμενα εργαλεία νικελίου-τιτανίου.
 • Σε σχέση με τη χειροκίνητη διαδικασία, αποφεύγεται η ταλαιπωρία του ασθενούς και επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα με ασφάλεια και σε μικρότερο χρόνο.
 • Επαναλήψεις παλαιών αποτυχημένων απονευρώσεων που έχουν προκαλέσει χρόνια αποστήματα και κύστες.
 • Η απουσία πόνου είναι εγγυημένη με την κατάλληλη αναισθησία.
Υπηρεσιες

Ακίνητη Προσθετική

 • Αφορά μεμονωμένες στεφάνες (θήκες) δοντιών που είναι κατεστραμμένη η μύλη τους λόγω τερηδόνας ή καταγμάτων.
 • Στην περίπτωση απώλειας ενός ή περισσοτέρων δοντιών τοποθετούνται γέφυρες.
 • Τα υλικά κατασκευής και για τις δύο παραπάνω αποκαταστάσεις είναι μέταλλο και πορσελάνη (μεταλλοκεραμικές) ή μόνο πορσελάνη (ολοκεραμικές).
 • Υπάρχουν και οι όψεις πορσελάνης για περιπτώσεις φθοράς ή έντονα χρωματισμένων προσθίων δοντιών που δεν αποκαθίστανται ικανοποιητικά με συντηρητικό τρόπο (ανασύσταση ή όψη ρητίνης). Στη συγκεκριμένη αποκατάσταση τροχίζεται μόνο η πρόσθια επιφάνεια του δοντιού.
Υπηρεσιες

Κινητή Προσθετική

 • Αφορά περιπτώσεις εκτεταμένης νωδότητας (απώλειας δοντιών) σε διαφορετικά σημεία του στόματος ή λόγω απουσίας στηριγμάτων στην οπίσθια περιοχή.
 • Η αποκατάσταση πραγματοποιείται με μία μερική οδοντοστοιχία με μεταλλικά ή ακεταλικά (άσπρα) άγκιστρα που στηρίζονται σε υπάρχοντα δόντια.
 • Σε περιπτώσεις μερικής οδοντοστοιχίας ελευθέρων άκρων (ετερόπλευρη απουσία πίσω δοντιών) όπου ο ασθενής δεν επιθυμεί για αισθητικούς λόγους την παρουσία αγκίστρων, μπορεί να τοποθετηθεί μερική οδοντοστοιχία που εφαρμόζει μέσω συνδέσμου (attachment) σε ακινητοποιημένα πρόσθια δόντια.
 • Σε ολική νωδότητα υπάρχει η λύση της ολικής οδοντοστοιχίας (Μασέλα) που εδράζεται στα ούλα ή σε μεμονωμένα στηρίγματα εμφυτευμάτων.
Υπηρεσιες

Αισθητική οδοντιατρική

Έχει πολλά πεδία εφαρμογής. Ενδεικτικά:
 • Λεύκανση χρωματισμένων ή κιτρινισμένων δοντιών με προηγμένη συσκευή λεύκανσης
 • Όψεις ρητίνης ή πορσελάνης σε φθαρμένα πρόσθια δόντια
 • Κλείσιμο κενών διαστημάτων με ρητίνη
 • Αφαίρεση κηλίδων αδαμαντίνης με μικροαποτριβή
 • Αφαίρεση χρωστικών με σοδοβολή (χωρίς υπερήχους)
Υπηρεσιες

Προσθετική εμφυτευμάτων

 • Μετά τη χειρουργική τοποθέτηση του εμφυτεύματος, το ιατρείο αναλαμβάνει την τελική αποκατάσταση με τοποθέτηση στεφάνης ή γέφυρας πάνω σε αυτό.
Υπηρεσιες

Οδοντική χειρουργική

 • Ο τομέας περιλαμβάνει σφραγίσματα και ανασυστάσεις τερηδονισμένων ή σπασμένων ή φθαρμένων δοντιών.
 • Το υλικό ανασύστασης είναι σχεδόν πάντα η ρητίνη (άσπρα σφραγίσματα) , μια και το αμάλγαμα έχει ένδειξη σε ελάχιστες περιπτώσεις (μαύρα σφραγίσματα).
 • Σε περιπτώσεις διαβρώσεων στην αυχενική περιοχή των δοντιών , διενεργούνται επικαλύψεις με ρητίνη (αυχενικά σφραγίσματα) όπου δεν απαιτείται συνήθως αναισθησία καθώς δεν χρειάζεται τρόχισμα.
 • Ο ασθενής ανακουφίζεται από την ευαισθησία και αποφεύγεται μία πιθανή αποκάλυψη νεύρου στο μέλλον, λόγω διάβρωσης.
Υπηρεσιες

Προληπτική οδοντιατρική

 • Για παιδιά:
  • Φθοριώσεις μόνιμων δοντιών.
  • Προληπτικές εμφράξεις οπών και σχισμών (sealants) στα πίσω μόνιμα δόντια ώστε να προληφθεί ο τερηδονισμός και οι επεμβατικές διαδικασίες αποκατάστασης.
 • Για ενήλικες:
  • Ανά εξάμηνο έλεγχος στόματος.
  • Φθορίωση σε υποενασβεστειωμένες περιοχής (αρχή τερηδόνας).
  • Απευαισθητοποίηση σε περιπτώσεις αυχενικής αποκάλυψης της ρίζας (χωρίς παρουσία διάβρωσης)